Muras, escollido para o proxecto catastral “A FINCA”

Concello de Muras | Muras, escollido para o proxecto catastral “A FINCA” |

O pasado 25 de marzo recibimos a visita do Xerente do Catastro, da Responsable da Contribución Rústica do Catastro, do Responsable de Informática e ada Responsable de Urbana. Basicamente, da Dirección Xeral do Catastro.

O motivo: fomos elixidos como único concello galego para facer a revisión catastral “A FINCA. O Catastro contra o reto demográfico”. Este proxecto piloto traballará nunha mellora catastral complicada, necesaria en Muras, e na que levamos traballando cinco anos. O papel dos concellos é crucial neste proceso.

Tras a fin do proxecto os titulares dos inmobles terán datos depurados e actualizados co axuste parcelario ben feito. As tramitacións e inscricións sempre serán de balde e ao final o titular poderá descargarse certificacións sobre os seus inmobles.

Traballaranse nestes puntos:

– Coordinación das administracións para evitar papeleo.

– Publicidade do proxecto e do seu procedemento co cidadán e as administracións.

– Identificación no territorio dos inmobles inscritos: coordinación masiva.

– Identificación do dominio público.

– Axuste do parcelario.

– Actualización das direccións postas, inscrcións correctas no Rexistro.

– Depuración das titularidades en investigación, en secuenciais ou falecidos.

– Identificación de terras en desuso e marxinais.

– Atención ao público dende o comezo do procedemento.

– Resolución de todos os expedientes, alegacións e recursos que se presenten durante o proxecto.

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais