Concello de Muras | Axudas a asociacións veciñais | Axudas a asociacións veciñais

Aquí tedes a convocataria en PDF incluida na ORDE do DOG do 17 de decembro ? Hai un límite máximo por entidade de 12.000 euros para a realización de obras e de 5.000 para equipamentos. PRAZO: ATA 30/01/2020. A SOLICITUDE CÓMPRE OBRIGATORIAMENTE FACELA EN SEDE ELECTRÓNICA.

axudas
Concello de Muras | Axudas á incorporación de moz@s ao campo | Axudas á incorporación de moz@s ao campo

O prazo para pedilas remata o 20 de xuño Apoio aos investimentos nas explotacións agrarias (PLANS DE MELLORA NAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS, procedemento MR405A) Ter mais de 18 anos e non estar xubilado. Que a explotación teña unha antiguidade dun ano, excepto no caso de persoas mozas que se instalen nunha explotación de nova creación ou […]

axudas
Concello de Muras | Axudas a particulares para renovables | Axudas a particulares para renovables

AXUDAS ENERXíAS RENOVABLES USO TÉRMICO A PARTICULARES. Son para 2019. Para persoas físicas titulares de calquera dereito sobre un inmoble de dereito residencial ou as comunidades e mancomunidades de veciños. PRAZO: DENDE 08/04/19 A 01/07/19 Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible, e outras […]

axudas
Concello de Muras | Axudas para biomasa (a particulares) | Axudas para biomasa (a particulares)

Poderán ser beneficiarios das subvencións para crear, mellorar ou ampliar pequenas infraestruturas para proxectos de biomasa, persoas ou comunidades e mancomunidades de veciños, sempre que as actuacións se fagan en vivendas ou edificios de Galicia. PRAZO SOLICITUDE: de 29/01/2019 ata 28/02/2019 1. A intensidade da axuda será do 50 %. 2. A cantidade máxima subvencionada […]

axudas - biomasa
Concello de Muras | Axudas de interese | Axudas de interese

Deixamos aquí información sobre tres convocatorias seleccionadas polo concello polo seu interese para veciñas e veciños de Muras. ORDE do 28 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo dende o 1 de outubro de 2018 ata o 30 de setembro de 2019. […]

axudas
Concello de Muras | Axudas para mercar vivenda en concellos pequenos | Axudas para mercar vivenda en concellos pequenos

Premendo aquí están bases reguladoras  das axudas do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. PRAZO DE SOLICITUDE: ata o 16/11/2018. Beneficiarios: Persoas Maiores de idade e menores de 35 anos. Nacionalidade española ou residencia legal en España Ingresos anuais da unidade de convivencia iguais ou inferiores a 3 veces o IPREM. Adquirir vivenda nun concello de menos de […]

axudas
Concello de Muras | Ampliación prazo axudas agrogandeiras | Ampliación prazo axudas agrogandeiras

O 17 de setembro vense de publicar no BOP de Lugo a ampliación do prazo para a presentación de solicitudes de subvención, en réxime de concorrencia competitiva, dentro do programa de apoio ao sector agrogandeiro ATA o 28 DE SETEMBRO DO 2018. Dita subvención ten como finalidade a recuperación e posta en producción de terras […]

axudas
Concello de Muras | Axudas a plantacións forestais | Axudas a plantacións forestais

O PRAZO para pedilas remata o 28 de maio e as solicitudes deben facerser por vía electrónica: se tedes problemas ou dúbidas chamade  ao Gabinete Técnico Agropecuario Terra Cha ao 982 523 649, ou ao concello. A densidade mínima da plantación ???? que cómpre: a) Coníferas: 1.100 plantas/ ha b) Frondosas: 625 planas /ha Actuación […]

axudas - forestal
Concello de Muras | Axudas para instalar ascensores e salvaescaleiras | Axudas para instalar ascensores e salvaescaleiras

Está aberta esta interesante liña de axudas ? ASCENSORES para a instalación de  elevadores, salvaescaleiras e demais dispositivos de accesibilidade en edificios residenciais colectivos, nas  vivendas déplex e en vivendas unifamiliares que carezan deles. Subvencionarase tamén a instalación de dispositivos complementarios ao ascensor ou ao elevador cando as limitacións de accesibilidade o requiran. O prazo para […]

axudas
O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais