Perfil do Contratante


1. Presentación de ofertas para a licitación pública de contratos de obras “Supresión de barreiras arquitectónicas no edifico do Concello”. As empresas interesadas poden consultar os pregos de cláusulas na Plataforma de Contratación do Estado premendo neste enlace.

2.  Presentación de ofertas para a licitación pública de contratos de subministros e de obras. As empresas interesadas poden consultar os pregos de cláusulas na Plataforma de Contratación do Estado premendo neste enlace.

3. Premendo os links inferiores descargaranse PDFS cos documentos a consultar previos ao uso de dita plataforma:

Resolución-adxudicación-contrato-obras mellora camiños municipais

FCA 2016 

POS 2016 

POS 2016 2

ADQU. DESBROZADORA.PROV. ALCALDE e CLAUSULAS DESBROZADORA

MELLORA DRENAXE PLUVIAIS     Tras quedar o primeiro deserto,  MELLORA DRENAXE 2

MELLORA ENERXETICA   Acto APERTURA SOBRE C

ANUNCIO REFORMA AULA NATUREZA

PUNTO LIMPO

ANUNCIO DESINFECCION ABASTECEMENTO

ANUNCIO MELLORAS CAMIÑOS

REFORMA EDIFICIO AULA NATUREZA

MELLORA SISTEMAS DESINFECCION

MESA DE CONTRATACION

Apertura sobre C Accesos rurais

Anuncio reforma bar

Bolsa de emprego

Deixa os teus datos neste formulario se queres traballar con nós.

  • Max. file size: 20 MB.

Punto de Información Catastral (PIC)

Calquera veciño ou veciña pode consultar e certificar datos catastrais non protexidos nesta oficina autorizada pola Dirección Xeral do Catastro. En canto aos titulares catastrais ou seus representantes autorizados poden:

  • Certificar a circunstancia de non figurar como titular catastral.
  • Consultar e certificar datos catastrais protexidos (nome, apelidos, razón social, NIF, domicilio e valor catastral) e non protexidos relativos aos seus inmobles.

Normas subsidiarias

O 27 de agosto de 2018 publicouse no Diario Oficial de Galicia o decreto 83/2018, 26 de xullo que aproba o Plan Básico Autonómico de Galicia (PBA). É un instrumento de plan urbanístico que delimita as afeccións derivadas da lexislación sectorial en materia de augas, costas, estradas, paisaxe e patrimonio cultural. Tamén identifica os asentamentos de poboación establecendo a regulamentación dos diferentes usos do chan e da edificación. Nos municipios sen Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) pero con normas subsidiarias, como no caso do Concello de Muras, as determinacións do PBA son aplicables con carácter vinculante. Este é o link coas Normas Subsidiarias do Concello de Muras

Sede electrónica

Para acceder á Sede Electrónica de Muras preme no seguinte enlace.

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais