Axudas a plantacións forestais

Concello de Muras | Axudas a plantacións forestais |

Abaixo deixamos un resumo cos importes máximos subvencionables tanto para propietarios como para arrendatarios. O prazo remata o 18 de febreiro. Aquí tedes o anuncio completo cos detalles  ? AXUDAS PLANTACIONS FORESTAIS

a) Gastos de plantación forestal e de área de defensa contra incendios forestais.
O importe máximo do investimento en euros por hectárea será de 1.853 euros en especies coníferas, e de 2.398 euros en especies frondosas.

b) Infraestruturas de acompañamento, obras complementarias e cartel das novas forestacións.

  1. 255 € por cartel
  2. 7.580 € por Km de peche perimetral
  3. 2.956,07 € por km de arranxo de pista forestal

c) Tamén se subvencionarán os honorarios de redación de proxecto, logo de solicitude, e naqueles casos onde é obrigatoria a presentación.

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais