Pleno Extraordinario

Concello de Muras | Pleno Extraordinario |

Será o  luns 4 de febreiro ás 10:30 horas no Salón de Sesións da Casa do Concello e a orde do día constará, entre outros, dos seguintes asuntos:

1.- Aprobación actas anteriores.

2- Aprobación inicial do Orzamento Municipal para o ano 2019.

3.- Recoñecemento extraxudicial de crédito, facturas 2018.

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais