Publicadas as axudas á gandeiría

Concello de Muras | Publicadas as axudas á gandeiría |

Hoxe publicase no DOG a resolución do Fondo Galego de Garantía Agraria, (FOGGA), pola que se resolven as axudas para os produtores de carne galegos, para mitigar os danos consecuencia do conflito ruso-ucraíno.

PODEDES CONSULTAR O LISTADO de persoas beneficiarias coas cantidades recibidas AQUI 👇👇

Resolucion-concesion-axudas-carne-2023.pdf (xunta.gal)

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, cabe interpor recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Dirección do Fogga, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación.

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais