Praza de Traballador/a Social

Concello de Muras | Praza de Traballador/a Social |

O concello de Muras convoca unha oposición para unha praza de Traballador/a Social, en réxime laboral fixo.
? Grupo de titulación: GRUPO A (Subgrupo A2)
? Dotación económica: 25.540,91€/brutos anuais (xornada completa).

Para optar cómpre posuir a titulación de Diplomado/a en Traballo Social ou equivalente no momento de finalizar o prazo de presentación de instancias.

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais