Pleno Ordinario

Concello de Muras | Pleno Ordinario |

Está convocado para este xoves 25 de abril ás 20:00 horas no Salón de Sesións.

A orde do día inclúe: axudas para estudantes e pago de facturas luz 2019, ordenanza municipal reguladora da tenenza de animais potencialmente perigosos, elección de Xuiz de Paz, liquidación Orzamento de 2018, mocións e rogos e preguntas.

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais