Novas axudas

Concello de Muras | Novas axudas |

PARA MERCAR VIVENDA (MENORES DE 35 ANOS). A contía será de ata 10.800 euros por vivenda, co límite do 20 % do prezo de venda, sen incluír os gastos e tributos. PRAZO: 1/09/2021

PRIMEIRA FORESTACIÓN: Intensidade da axuda do 100 % . Os cartos son para:

a) Gastos de plantación forestal e de área de defensa contra incendios forestais: Máximo por HA será de 1.853 euros (coníferas), e de 2.398 euros (frondosas).
b) As infraestruturas de acompañamento, obras complementarias e cartel das novas CARTEL: máximo 255 euros. PECHE PERIMETRAL: 7.580 €/KM e 2956,07 €/km de pista forestal. ARRANXO DE PISTAS: 720 € /Ha. PRAZO: 11/03/2021

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais