Modificación de Ordenanzas fiscais reguladora de taxas

Concello de Muras | Modificación de Ordenanzas fiscais reguladora de taxas |

De  conformidade co art. 21.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas,  e para dar cumprimento ás esixencias de publicidade activa, procédese á publicación na páxina do Concello da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos e a modificación da Ordenanza fiscal do imposto sobre construcións, instalacións e obras .

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais