Listado de beneficiarios das axudas ás explotacións de carne

Concello de Muras | Listado de beneficiarios das axudas ás explotacións de carne |

Xa está publicado o listado preliminar, e tamén aberto dende onte 28 de xullo o prazo de DEZ DÍAS HÁBILES PARA PRESENTAR ALEGACIÓNS, NO CASO DE ERROS, CAMBIO DE CONTA OU DENEGACIÓNS. AQUÍ TEDES O PDF COA LISTA :

AS CONTIAS MAXIMAS E LIMITES X ANIMAIS

60,00 EUR POR VACA NODRIZA

12,00 EUR POR BECERRO

5,00 EUR POR OVELLA/ CABRA

As persoas interesadas non precisan facer unha solicitude  para recibir a subvención. No caso do vacún de carne, ovino e cabrún, a solicitude de axuda entenderase realizada por ter  presentada a solicitude única da PAC 2022. No caso dos sectores de aves e coellos, a solicitude de axuda entenderase rea lizada se fixeron en prazo a última declaración censual das explotacións, consonte o artigo 8.3 do Real decreto 428/2022.

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais