Licitación bar-restaurante “O Peregrino”

Concello de Muras | Licitación bar-restaurante “O Peregrino” |

Adxuntamos o link coa Plataforma de Contratación do Sector Público onde ler os detalles da licitación deste bar de propiedade municipal. Un arrendamento por dez anos.

O contrato adxudicarase por procedemento aberto, no que toda persoa interesada poderá presentar unha proposición. Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase a dous criterios de adxudicación: un dependente dun xuízo de valor e outro dependente dun criterio automático.

Establécese o seguinte tipo mínimo de licitación que poderá ser mellorado á alza polos licitadores: 2.712€/ano, IVE excluído. O prezo do contrato será o que resulte da adxudicación. Manterase invariable durante a anualidade 2019, actualizándose a partir do 2020.

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais