Un feixe de axudas

Concello de Muras | Un feixe de axudas |

Fixemos unha recompilación das máis recentes que podedes solicitar. Como veredes son moi diversas:

✔Axudas para implantación de sistemas de enerxía renovables:

  1. Para empresas e autónomos. Subvencionase entre o 50 e o 80% dependendo de cada caso.  PRAZO SOLICITUDE: 28 de febreiro de 2018. RENOVABLES PARA EMPRESAS
  2. Para industrias, servizos e empresas agrícolas dos ector primario.  Subvencionase entre o 35 e o55% dependendo de cada caso. PRAZO SOLICITUDE: 28 de febreiro de 2018. RENOVABLES AGRARIAS
  3. Para particulares. Darase un máximo de 60.000 euros por proxecto ou o 50% do investimento.  PRAZO SOLICITUDE: 20 de marzo de 2018. RENOVABLES PARTICULARES

✔Axudas por fillo menor de tres anos. Un pagamento único. Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 euros; a segunda filla ou fillo: 1.200 euros; e terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 euros. PRAZO SOLICITUDE: 21 de marzo de 2018. FILLO MENOR DE TRES ANOS

Axudas do Igape para empresas non agrícolas no rural. Unha prima cuxa cantidade básica é de 20.000 €, e que pode incrementarse ata un máximo de 70.000 €. PRAZO SOLICITUDE: 26 de marzo de 2018. IGAPE NON AGRÍCOLAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais