Convocatoria de EMPREGO

Concello de Muras | Convocatoria de EMPREGO |

Faise pública a convocatoria para seleccionar persoal laboral temporal de: 1 enxeñeiro técnico agrícola ou similar, 8 peóns forestais e un auxiliar administrativo.

TIPO e DURACIÓN do contrato: a xornada completa, por obra ou servizo determinado por un periodo de duración ata o 30 de setembro de 2018.

LUGAR e PRAZO de presentación de solicitudes: no rexistro do Concello de Muras, no prazo de cinco días hábiles, a contar dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Taboleiro de anuncios do Concello de Muras.

BASES completas e anuncio ? :

anuncio

bases 8 peons forestais

bases auxiliar administrativo 2018

Bases enxeñeiro medioambiental 2018

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais