Bonos a autónomos

Concello de Muras | Bonos a autónomos |

1. NOVAS ALTAS.

Serán persoas beneficiarias as persoas que se dean de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional dende o 1 de xaneiro ao 30 de setembro de 2020.

a) Bono apoio: 6.000 € ás persoas que estiveran inscritas como demandantes de emprego nas oficinas do Servizo Público de Emprego antes da alta.

b) Bono formación: axuda de ata 6.000 € para realizar un mínimo de 70 horas. Prazo de presentación: ABERTO 04/02/2020 – 30/09/2020

2. BONO RENOVA

BENEFICIARIAS/OS: ( conxugues excluídos). Persoa traballadora autónoma que vai transmitir o seu Negocio por cese + Persoa adquirinte. Prazo de presentación: ABERTO 04/02/2020 – 30/09/2020

3. AXUDAS CONCILIACIÓN

Hai Bono concilia + Bono gardaría. Prazo de presentación: ABERTO. 04/02/2020 – 30/09/2020

4.AXUDA BONO AUTÓNOMO

Autónomas que estean de alta, que teñan unha antigüidade profesional de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses e que teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído.

Prazo de presentación: ABERTO 04/02/2020 – 03/03/2020

TEDES TODO NESTE PDF

.

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais