Bases peóns e capataz brigada

Concello de Muras | Bases peóns e capataz brigada |

Aquí están as bases para a contratación laboral temporal de persoal de prevención e defensa contraincendios, segundo convenio subscrito entre o Concello de Muras e Medio Rural: Bases peons + Bases xefe de brigadaOs interesados poden presenta-las solicitudes segundo o modelo que está nos ANEXOS destas bases no prazo de cinco días hábiles, en horario de apertura ao público das oficinas municipais, a partir da publicación deste anuncio na web e no taboleiro de anuncios do Concello.

PERSOAL A CONTRATAR A XORNADA COMPLETA:

1 xefe de brigada. Duración do contrato: tres meses.
4 peóns de brigada, un deles conductor co carné de conducir B. Tamén tres meses.

Anuncio contrat.

 

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais