BASES AXUDAS ESTUDANTES CURSO 2021-2022

Concello de Muras | BASES AXUDAS ESTUDANTES CURSO 2021-2022 |
 • As solicitudes formalizaranse e presentarse no rexistro xeral do Concello.
 • O prazo de presentación será de vinte días naturais, contando dende o día seguinte da
 • publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (LUNS 20 DE SETEMBRO).
 • Contía máxima:
  Establécense os seguintes tipos de becas para libros, material complementario, transporte e aloxamento e conexión a internet, en función das etapas educativas, dotadas coas seguintes contías:
  Segundo ciclo de educación infantil ( 3 a 5 anos) : Ata 50 €
  Educación primaria (do primeiro ao sexto curso) : Ata 50 €
  Educación secundaria obrigatoria ( do primeiro ao cuarto curso): Ata 200 €
  Bacharelato ( do primeiro ao segundo curso): Ata 200 €
  Alumnado matriculado nun centro de educación especial ou en unidades de educación especial ou cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33% : Ata 250 €.
 • Non obstante, a contía da axuda poderá verse incrementada se estes/as alumnos/as se atopan nun curso Universitario ou de Formación Profesional.
  a) Estudantes Universitarios e de Formación profesional:
  -1.000€ si os ingresos da unidade familiar non son superiores a 3 veces o IPREM
  -500€ si os ingresos da unidade familiar quedan entre 3 e 4 veces o IPREM
  -350€ si os ingresos da unidade familiar superan 4 veces o IPREM
 • Para todas as etapas educativas:
  -100€ de axuda para a conexión a internet por unidade familiar. TEDES O ENLACE DO B.O.P DE LUGO PREMENDO.
O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais