Axudas para a recuperación de terras

Concello de Muras | Axudas para a recuperación de terras |

Adxuntamos información publicada no B.O.P o día 20/08/2018 con AXUDAS da Deputación de Lugo PARA A RECUPERACION E INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA A POSTA EN PRODUCION: transformación de montes a prado ou cultivo. Axuda deputacion recuperacion de fincas PDF.

BENEFICIARIOS: Titulares de explotacións agrícolas e/ou gandeiras. (Fisicas ou Xurídicas)

Superficie mínima: 1 Ha. Superficie máxima: 18 Ha. A cantidade máxima por beneficiario é de 9.000 euros.

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais