Axudas para investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios

Concello de Muras | Axudas para investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios |

Nesta orde do 18 de decembro de 2017 da Xunta convócanse para o exercicio orzamentario de 2018. Tedes de prazo ata o 12 de febreiro para pedilas. ? AXUDAS TRASNSFORMACION E COMERCIALIZACION

GASTOS SUBVENCIONADOS:

a)  Construción, adquisición e mellora de bens inmobles. A compra de terreos ata un valor inferior ao 10 % do total dos gastos subvencionables.

b)  Compra de maquinaria e equipamentos novos, ata o seu valor de mercado.

c)  Os seguintes investimentos intanxibles: adquisición ou desenvolvemento de programas informáticos así como adquisicións de patentes, licenzas, dereitos de autor e marcas rexistradas relacionadas cos procesos produtivos.

d)  Os custos xerais vinculados as letras a) e b) anteriores consistentes en honorarios de proxecto e dirección de obra, así como en estudos de viabilidade. En todo caso, o importe admisible nestes custos non poderá superar o 12 % do importe total dos investimentos subvencionables das letras a), b) e c) anteriores.

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais