AXUDAS DE RAREOS, ROZAS E PODAS EN BOSQUES

Concello de Muras | AXUDAS DE RAREOS, ROZAS E PODAS EN BOSQUES |

Pasamos a ORDE do 12 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para acci贸ns silv铆colas de prevenci贸n para o ano 2018 馃憠 RESUMO AXUDAS

BENEFICIARI@S:

1. Persoas titulares dos terreos, tanto propietarios como arrendatarios ou xestores. Non se admite a cesi贸n por parte do propietario do terreo a un terceiro.

2. As Sofor, os propietarios particulares de forma individual, as asociaci贸ns e agrupaci贸ns de propietarios particulares inscritas no Rexistro de Asociaci贸ns da Xunta, as cooperativas agrarias, os pro indivisos, os montes de varas, abertais, de voces e fabeo, as comunidades de bens, as entidades locais, outras persoas xur铆dicas e as comunidades de montes vecin虄ais en man com煤n que cumpran o establecido no punto 1.

IMPORTE DA AXUDA. Ata o 100 %

PRAZO DE SOLICITUDE. Ata o 19/02/2018

PRAZO DE XUSTIFICACI脫N. Ata 15/03/2019

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Sa煤do do alcalde
Tel茅fonos de interese
Textos legais
| facebook | vimeo
| youtube

Suscr铆bete