AXUDAS DE RAREOS, ROZAS E PODAS EN BOSQUES

Concello de Muras | AXUDAS DE RAREOS, ROZAS E PODAS EN BOSQUES |

Pasamos a ORDE do 12 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención para o ano 2018 ? RESUMO AXUDAS

BENEFICIARI@S:

1. Persoas titulares dos terreos, tanto propietarios como arrendatarios ou xestores. Non se admite a cesión por parte do propietario do terreo a un terceiro.

2. As Sofor, os propietarios particulares de forma individual, as asociacións e agrupacións de propietarios particulares inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta, as cooperativas agrarias, os pro indivisos, os montes de varas, abertais, de voces e fabeo, as comunidades de bens, as entidades locais, outras persoas xurídicas e as comunidades de montes veciñais en man común que cumpran o establecido no punto 1.

IMPORTE DA AXUDA. Ata o 100 %

PRAZO DE SOLICITUDE. Ata o 19/02/2018

PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. Ata 15/03/2019

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais