Axudas á nova participación de  agricultores en réximes de calidade

Concello de Muras | Axudas á nova participación de  agricultores en réximes de calidade |

Son para quen queira acollerse a: 

1º. Produción agrícola ecolóxica. 

. Denominacións de orixe protexidas (DOP), indicacións xeográficas protexidas (IXP) e  especialidades tradicionais garantidas (ETG), sobre os réximes de calidade dos produtos  agrícolas e alimenticios.

3º. Denominacións de orixe protexidas (DOP) e indicacións  xeográficas protexidas (IXP) de viños.

4º. Indicacións xeográficas de bebidas espirituosas. 

REQUISITOS 

Ser agricultor activo. En todo caso, a data da alta  no réxime de calidade ten que ser posterior ao 18 de novembro de 2015.

Serán subvencionables os custos fixos ocasionados pola inscrición nun réxime de calidade e  a cota anual de participación. No caso das persoas  beneficiarias por comezaren nunha nova orientación produtiva dentro da produción ecolóxica,  os gastos deberán estar relacionados con esa nova orientación. A contía da axuda será do 100 % dos gastos subvencionables realizados, malia que sen superar os 3.000 euros anuais por explotación, durante un período máximo de cinco anos. 

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos neste enlace.

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais