Axudas á incorporación de moz@s ao campo

Concello de Muras | Axudas á incorporación de moz@s ao campo |

O prazo para pedilas remata o 20 de xuño

 1. Apoio aos investimentos nas explotacións agrarias (PLANS DE MELLORA NAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS, procedemento MR405A)
  1. Ter mais de 18 anos e non estar xubilado.
  2. Que a explotación teña unha antiguidade dun ano, excepto no caso de persoas mozas que se instalen nunha explotación de nova creación ou se produza a fusión de dúas explotación.
  3. Inversión mínima 5.000 €, máxima 120.000 €/UTA, cun máximo de 500.000 €/beneficiario nun período de 4 anos.
  4. Investimento máximo en adquisición de maquinaria agrícola 30 %.
  5. O importe da axuda será do 30% dos custos elixibles, e poderá incrementarse ata un 50 % en base a diversos criterios.
  6. Prazo de execución 18 meses.
 2. Creación de empresas para os agricultores mozos (procedemento MR404A)
  1. Ter entre 18 e 40 anos de idade, ambos inclusive.
  2. Presentar un plan empresarial da viabilidade da explotación.
  3. Contía de axuda mínima 20.000 €, e poderase incrementar ata 70.000 € en base a certos criterios.
  4. Prazo de execución 24 meses
  5. Compromiso de exercer a actividade agraria polo menos 5 anos contados dende a instalación.
 3. Creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións (procedemento MR405B)
  1. Ser titular dunha pequena explotación agraria con polo menos un ano de antiguidade.
  2. Importe da axuda 15.000 €
  3. Prazo de execución 18 meses.
  4. Compromiso de manter a explotación 5 anos dende o ultimo pagamento da axuda.
O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais