Axudas a estudantes de Muras

Concello de Muras | Axudas a estudantes de Muras |

▪ Foron publicadas no BOP do pasado 15 de novembro. Son para a compra de libros e material didáctico comple mentario para alumnos/as de educación infantil, primariae secundaria,educación especial,bacharelato,formación profesional e estudos universitarios. E para gastos de alugueiro e transporte.

▪ PRAZO: vinte días naturais, contando dende o día seguinte da publicación da presente convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais