O teu sitio

Concello de Muras | O teu sitio |

OFERTAS DE  EMPREGO 👉    EMPREGO SEMANA 21- 27 DE AGOSTO   EMPREGO 14- 21 AGOSTO

CURSOS.

CURSOS GRATUITOS PARA CERTIFICADO DE LINGUA GALEGA (CELGA). 👨‍🏫 A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convócaos nas Escolas Oficiais de Idiomas. Van dirixidos a persoas maiores de 16 anos. Prazo para presentar solicitudes: do 1 ata o 10 de setembro para cursos do primeiro cudrimestre e do 2 ao 11 xaneiro 2018 para segundo cuadrimestre.

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. Curso de mecanizado por arranque de labra e de Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial. En Viveiro.

PROGRAMA ASESORAMENTO EN CAPACIDADES EMPRENDEDORAS PARA MULLERES DO MEDIO RURAL (ONLINE). GRATUÍTO Enmarcado dentro das actuacións que está a impulsar O Instituto da Muller. O programa está dirixido a mulleres do medio rural en todo o territorio nacional; principalmente ao colectivo de mulleres de máis de 45 anos, aínda que poderían participar mulleres de calquera idade. Inscrición aberta ata setembro 2017

CURSO DE PREVENCIÓN (ONLINE) DE RISCOS LABORAIS. NIVEL BÁSICO.  Data de inicio: 26 de Setembro , 2017. Data de fin: 23 de Novembro , 2017. Data de inicio da inscrición: 28 de Agosto. Data de fin da inscrición: 06 de Setembro . Duración (en horas): 60. Prazas: 150 A solicitude para os cursos básicos de prevención de rochas laborais en liña farase, unha vez que se publique nn Diario Oficial de Galicia a correspondente convocatoria, a través da zona de matrícula da EGAP motivo polo que dito formulario agora non aparece dispoñible. Para solicitalo terás que ter unha conta na EGAP (podar creala en calquera momento) e matricularse non curso (no período de inscrición correspondente).

CURSOS NO CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE VIVEIRO: Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial ⚙️⌨️ 08/10/2017 + Mecanizado por arranque de labra 12/09/2017. Tfno info: 982 562448.

CURSOS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA, CENTROS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE FERROL E LUGO: electromecánica, soldadura… 👨‍🏭👩‍🏭 Comezan en agosto e setembro!

CURSOS ONLINE PARA AUTÓNOM@S 😀 GRATUITOS SUBVENCIONADOS

7 OBRADOIROS DE EMPREGO EN LUGO. O Goberno galego vén de resolver a convocatoria de 2017 pola que se permitirá a contratación de preto de 400 persoas desempregadas entre alumnado, persoal administrativo, monitores e persoal de dirección. Hai varias novidades, entre as que destaca a ampliación da duración dos programas xerais de 6 a 9 meses. Os beneficiarios deste programa que a Xunta leva a cabo con 39 concellos lucenses, recibirán formación e un contrato de traballo, ademais dun certificado de profesionalidade. Os obradoiros céntranse en obras ou prestación de servizos de interese xeral. Estímase que comecen a finais de setembro. Deuse prioridade ás localidades menos poboadas de Galicia e entre os proxectos seleccionados está o promovido polo concello de Ourol compartido con Muras e O Vicedo.

BOLSAS E AXUDAS.

AXUDAS PARA PREVENCION DOS DANOS QUE CAUSAN DETERMINADAS ESPECIES  (XABARIN E LOBO) 🐂🐗

BENEFICIARIOS: Persoas físicas ou xurídicas titulares de explotación gandeiras, e explotacións agrarias e de autoconsumo. SUBVENCIÓNASE: Compra de cans protectores e defensores do gando (idade inferior a 4 meses), compra de pastores eléctricos, e cerrumes móbiles de malla electrificada. O PRAZO REMATA O 18/09/2017

PLAN RENOVE DE MAQUINARIA AGRICOLA🚜

SUBVENCIONASE: A compra de tractores agrícolas, sembradoras directas, cisternas de xurro, abonadoras e equipos de aplicación de productos fitosanitarios. E preciso achatarrar o mesmo tipo de maquina da que se vai solicitar dita axuda. A solicitude tramítase obligatoriamente vía electrónica. O PRAZO REMATA O 15/09/2017 ou ATA AGOTAR PRESUPOSTO.

AXUDAS RENOVACION DE FACHADAS E CUBERTAS DE LOUSA. 

O PRAZO REMATA O 06/10/2017 ou ATA AGOTAR PRESUPOSTO

 AXUDAS REHABILITACION CON GRANITO DAS FACHADAS DE EDIFICACIONS DE VIVENDA EXISTENTES

O PRAZO REMATA O 06/10/2017 ou ATA AGOTAR PRESUPOSTO

AXUDAS PLAN RENOVE DE FIESTRAS (VENTANAS). Tramítanse a través de entidades colaboradoras.

O PRAZO REMATA O 29/09/2017 ou ATA AGOTAR PRESUPOSTO

CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL. Instituto Galego de Calidade Alimentaria.
Perfís académicos: licenciado/a en ciencias biolóxicas ou enxeñaría de montes + grao en Enxeñería agronóma ou grao en enxeñeria agrícola e agroalimentaria ou agrícola e do medio rural ou equivalente Prazo de presentación de instancias: ata o 25 de agosto de 2017

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CREACIÓN DE EMPREGO A INCREMENTO DA ESTABILIDADE LABORAL.  Consellería de Economía, Emprego e Industria. Poderán ser beneficiarias as persoas empregadoras e as empresas, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados en Galicia.
– Programa I. Programa de incentivos á contratación indefinida inicial
– Programa II. Programa de incentivos á contratación de persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social
Prazo de presentación de solicitudes: As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2016 e 11 de agosto de 2017: ata 11 de setembro de 2017. As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas desde o 12 de agosto: ata o último día do mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral, e en todo caso ata o 30 de setembro de 2017

AXUDAS AO EMPREGO AUTÓNOMO.  Para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil (Programa I) que procedan á creación do seu propio posto de traballo e que desenvolvan fundamentalmente a súa actividade en Galicia. As altas na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional deberán ser formalizadas ata o 30 de setembro de 2017. Prazo de presentación de solicitudes: ata o 2 de outubro de 2017.

AXUDAS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA.  De persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil (Programa II). Poderán ser beneficiarias  as empresas e empregadores, con centros de traballo en Galicia, que fagan contratación indefinida inicial, unha contratación temporal ou unha transformación en indefinido dun contrato temporal subvencionado.

IGAPE. Convocatoria de axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pemes, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca (LIÑA PEQUENAS EMPRESAS). Prazo de presentación de solicitudes: ata o 31 de outubro de 2017, agás que se producira o esgotamento do crédito con anterioridade.

PREMIOS XUVENTUDE CREA. A Dirección Xeral de Xuventude convoca o Programa Xuventude Crea nas especialidades de teatro, artes plásticas, fotografía, música, relato breve, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, deseño de xoias, moda e cociña. Poderán participar mozos ou mozas galegos/as ou residentes en Galicia, non profesionais, con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos de idade feitos no ano 2017. O prazo de presentación de solicitudes: ata o 31 de agosto de 2017. Premios de 3.000 € a 1.000 €.

✋IMPORTANTE: ANOTARSE NA BOLSA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL. Se eres desempregad@ na oficina de emprego de Viveiro (Concellos de Viveiro, Vicedo, Ourol e Muras) aínda non estás anotad@ na nosa Bolsa de Intermediación Laboral coa empresa privada e queres formar parte dela chama co teu DNI a man ao teléfono do Concello 982 560128 para concertar unha cita. Poñemos a Bolsa de Intermediación Laboral á disposición das empresas para cubrir as vacantes potenciais. Para máis información chama ao 982 560128.

PROGRAMA ARGO-PRÁCTICAS INTERNACIONAIS. ARGO é un programa de mobilidade promovido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, cuxo obxectivo é impulsar a formación complementaria dos titulados de todas as universidades españolas a través da realización de prácticas en empresas de Europa, de EE.UU., Canadá e empresas españolas ou multinacionais con sede en Asia ou Oceanía. PRAZO ABERTO ata o 1 de setembro 2017

CONSELLO DA CULTURA GALEGA. Convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid.

  • Unha (1) bolsa de estadía  destinada a persoas do ámbito das ciencias humanas e sociais.
  • Unha bolsa de estadía de CREACIÓN destinada a creadores ou creadoras do ámbito das artes visuais (agás pintores e escultores) ou músicos🎧📽.

Duración: tres meses. A data estimada de comezo é o 15 de setembro de 2017 e rematará o 31 de decembro de 2017. Prazo de presentación de solicitudes: un mes a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (Publicado o 22 xuño 2017).

AXUDAS ACCIÓNS FORMATIVAS. Con compromiso de contratación dirixidas prioritariamente á persoas traballadoras desempregadas. Orde do 7 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contrata (DOG nº 37 do 22 de febreiro de 2017). Prazo Presentación: a data límite será o 31 de outubro.

AXUDAS DESEMPREGADOS. Bolsas para persoas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego. Prazo Presentación: a persoa deberá presentar a solicitude no prazo dun mes desde a incorporación á acción formativa e, en calquera caso, antes do 15 de decembro de 2017 para aquelas bolsas correspondentes a accións formativas que finalicen ata o 15 de novembro de 2017 (incluído), e antes do 15 de xullo de 2018 para aquelas accións formativas que finalicen entre o 16 de novembro de 2017 e o 30 de xuño de 2018.

Axudas a novos emprendedores do IGAPE. Prazo de presentación de solicitudes: o 29.9.2017 e o 30.11.2017, segundo a convocatoria.

Axudas á contratación indefinida de persoas desempregadas de longa duración. O  prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de setembro de 2017.

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500012

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais
| facebook | vimeo
| youtube

Suscríbete